Scrum light: een vereenvoudigde manier van agile scrum

Hoewel scrum al in 2001 het levenslicht zag, lijkt het de laatste jaren de heilige graal te zijn geworden bij veel internetbureaus. Je hoort er eigenlijk niet meer bij wanneer je nog nooit van een MVP, user stories, product owner of scrum master hebt gehoord. Dat scrum zo populair is is best begrijpelijk. Het biedt namelijk handvatten voor een gestructureerd proces, geeft een heldere taakverdeling (wie wil er nou geen scrum master genoemd worden), een sterk teamgevoel (en daarmee een nauwe betrokkenheid van de teamleden) en de mogelijkheid voor een opdrachtgever om zelf te sturen in budget en functionaliteit.